Poděkování

Poděkování

Bylo, Novinky
Vážení a milí voliči, děkuji vám za více než pět tisíc hlasů, které jste mi dali v prvním kole senátních voleb. Vážím si vaší důvěry. Děkuji svému týmu za velké nasazení. Děkuji všem svým podporovatelům. Blahopřeji vítězům. Během volební kampaně jsem mluvil s řadou starostů, podnikatelů, maminek a tátů, sociálních pracovníků, lékařů, učitelů a dalších, kteří žijí svou prací, slouží druhým a starají se o rozvoj našeho regionu. Je úžasné, co všechno pro své rodiny, obce a města děláte. Přeji vám hodně dobrých nápadů, odvahy a vytrvalosti. Mějte se hezky.
Číst více
Moravská Třebová – na návštěvě u Otce Šebestiána

Moravská Třebová – na návštěvě u Otce Šebestiána

Bylo, Novinky
V moravskotřebovském františkánském klášteře jsem navštívil Otce Šebestiána. Stará se o lidi, kteří se ocitli na okraji společnosti. „Tady v klášteře jich ubytovávám třicet a na farách v okolí dalších třicet,“ řekl mi a zmínil příběhy některých z nich. Sem bych jako senátor rád jezdil sbírat informace o životě a dobíjet baterky, pomyslel jsem si. Vůbec se nedivím, že Nadace Karla Janečka tomu chlapíkovi loni udělila ocenění Laskavec, určené lidem, kteří „nezištně dělají neobyčejně dobré skutky“. Máte tři a půl minuty času? Dejte si tohle, nebudete litovat: https://www.youtube.com/watch?v=GpNz4QuRoxU
Číst více
Litomyšl – Memoriál Karla Podhajského

Litomyšl – Memoriál Karla Podhajského

Bylo, Novinky
Blíž k přírodě, blíž k lidem. Heslo 80. ročníku Memoriálu Karla Podhajského. Mezinárodní soutěže ohařů, pojmenované po slavném litomyšlském kynologovi, se účastní celkem 17 psů a fen z České republiky, Slovenska, Nizozemí, Německa a Polska. Při zahájení soutěže dnes ráno na Zámeckém návrší v Litomyšli panovala skvělá nálada. Především díky organizátorům. Ale i díky počasí. Tak ať vydrží - a heslo soutěže se naplní.
Číst více
Proseč – vysazení Stromu Olgy Havlové

Proseč – vysazení Stromu Olgy Havlové

Bylo, Novinky
Dnes jsme v Proseči vysadili Strom Olgy Havlové. Lípa, roub památné Lukasovy lípy, je jedním z 85 stromů, vysazených k nedožitým pětaosmdesátinám manželky prvního českého prezidenta. Olga Havlová ráda pomáhala handicapovaným. Bylo jí dobře mezi lidmi, kteří si na nic nehráli. Do srdcí současníků se zapsala jako žena dobré vůle. Kéž Strom Olgy Havlové tento její odkaz dlouho připomíná.
Číst více