Fandí mi

Home / Fandí mi

Děkuji vám všem, kteří podporujete moji kandidaturu.

Budu rád, když náš senátní obvod bude zastoupen Bobem Fliedrem. Do politiky je třeba dostat lidi se zkušeností a se zájmem pracovat pro celý region. Těším se na případnou spolupráci.
David Šimek
starosta Svitav
Boba Fliedra znám hodně dlouho, jako čtenář i jako spolupracovník. S takovým vybavením zkušeností se má kandidovat do Senátu! Když už člověk má něco za sebou. Z toho všeho, co o něm vím, mně nejvíc imponuje celoživotní starost o děti, o dětskou duši. Nelekejte se slova salesián: jsou to civilové, kteří se starají, podobně jako skauti či woodcrafteři (Liga lesní moudrosti) o to, aby z našich dětí vyrostli dobří lidé. Je snad něco důležitějšího? Zvolte ho do Senátu, pěkně vás prosím. Nezklame vás.
Petr Pithart
bývalý předseda vlády a předseda Senátu
Jako malá holka jsem vnímala Boba Fliedra jako takového poličského Mirka Dušína - jezdil na tábory, skládal písničky, hrál na kytaru, byl chytrý, měl názor, nemluvil sprostě, měl smysl pro spravedlnost. Tím byl vždy trochu jiný než ostatní. Dnes, po 30 letech k těmto vlastnostem můžu přidat ještě moudrost a to, že podle mě je dobrým člověkem s vysokým morálním kreditem. Česká politika zoufale potřebuje alespoň pár Mirků Dušínů. Proto podporuji Boba Fliedra.
Markéta Kutilová
novinářka, spolupracovnice ČT, aktuálně se věnuje Sýrii a Iráku
Jsem důchodce, skoro celý život žiji v Poličce a Boba znám jako jeho strýc od jeho narození. Zůstal duší v rodném kraji, rád se sem vrací, zajímá se o své předky, naslouchá druhým a váží si práce ostatních. Je to málo? Určitě ne, a navíc je Bob slušným člověkem. Protože věřím ve slušnost, tak mu přeji úspěch.
Bohumil Lopour
senior, tesař a bývalý školník
S Bobem Fliedrem jsem se přímo či nepřímo setkávala nejméně dvě desetiletí, nejvíce když se angažoval v devadesátých letech v nakladatelství Portál a Lidových novinách. Skvělý člověk, který nikdy nemusel nic ze svého života skrývat či zkresleně vysvětlovat. V Senátu bych ho ráda viděla.
Jiřina Šiklová
socioložka
Boba Fliedra znám krátce, přesto mě utvrdil v názoru, že bude dobrým zástupcem našeho senátního obvodu. Zajímá se o problematiku malých obcí, o potřeby obyvatel žijících v našem regionu. Věřím, že své bohaté životní zkušenosti a ochotu naslouchat lidem přenese do politiky a pomůže tak rozvíjet nejen náš region.
Roman Kmošek
starosta Trstěnice
Jsem ráda, že Bob Fliedr kandiduje do Senátu. Myslím si, že senátorem má být člověk vzdělaný, moudrý, zkušený, hodnotově a morálně ukotvený, vlídný, naslouchající, otevřený, férový a odhodlaný k prosazování změn a společného dobra. Za mě takový pan Fliedr je, proto jeho kandidaturu podporuji. Věřím, že bude senátorem, který pomůže rozvíjet náš region a přispěje k lepší budoucnosti naší země.
Lída Dostálová
ředitelka Charity Moravská Třebová
Těší mne, že Bob Fliedr dospěl k rozhodnutí využít svých životních zkušeností v Senátu, aby – jak sám říká – navázal na práci svých předků. A právě proto věřím, že bude sloužit se vší pokorou ve prospěch budoucnosti naší vlasti.
Rut Kolínská
zakladatelka hnutí mateřských center a Sítě pro rodinu
Jsem přesvědčený, že v Senátu mají být nejenom politici, ale především osobnosti s bohatými zkušenostmi. A ty Bob Fliedr zcela jistě má. I proto ho podporuji.
Radomil Kašpar
starosta Litomyšle
Bob Fliedr byl pro mě již od mládí charismatickou osobností. Měl skvělé vůdcovské schopnosti, dokázal zaujmout a strhnout pro dobrou věc partu lidí, kteří chtěli dělat něco užitečného. Vždy byl pro mě zárukou spolehlivosti a důvěryhodnosti, která přetrvává do dneška. Boba si vážím jako člověka, který se nebojí nových výzev, který má zkušenosti z různých oborů činnosti, umí vést dialog a je hodnotově zakotvený.
Markéta Šafářová
ředitelka Oblastní charity Polička
Boba Fliedra znám dlouho a vím, že má pro politické angažmá vlastnosti, které jsou v dnešní konfliktní a hodnotově vyprázdněné době třeba: je zodpovědný a mluví pravdu. Proto fandím jeho kandidatuře a přeji mu, aby uspěl.
Karel Janeček
matematik, spolumajitel společnosti RSJ, bojovník proti korupci
Boba Fliedra znám už několik desítek let. Vždy byl obklopen dětmi a mládeží, pro které toho hodně udělal. Zpívali jsme si s dětmi jeho písničky, poslouchali kazety, četli jeho texty. Svými postoji a tvorbou pozitivně ovlivnil nás, své vrstevníky, ale i generaci našich dětí. Bylo by fajn, kdyby v tom mohl pokračovat i v politice. Dejme mu hlas, zvolme ho senátorem.
Bohumil Pavliš
starosta Čisté
Jsem stejně jako Bob Poličák a znám ho od dětství, bydleli jsme nedaleko od sebe. Moc jsme se nekamarádili, jednak byl o něco starší a taky mě docela štval. Měl jiné zájmy a byl na můj tehdejší vkus - moc slušný a vzdělaný! Jsem šťastný, že mu to zůstalo. Přeji jemu - a taky nám všem, aby vkročil po senátních volbách do vysoké politiky, kde slušnost a vzdělanost v poslední době tolik postrádáme.
Vít Češka
vedoucí sociálních služeb, bývalý starosta Poličky
Podporuji pana Fliedra, naše společnost potřebuje mezi zákonodárci lidi se zkušeností s bojem proti korupci a klientelismu.
Petr Herynek
předseda družstva Ergotep, Proseč
V době senátních voleb budu patrně v zahraničí na misi Lékařů bez hranic. Kdybych mohl volit, určitě bych dal svůj hlas Bobu Fliedrovi. Potřebujeme poctivé a odpovědné senátory.
Jan Dus
farář a humanitární pracovník z Poličky
Boba Fliedra znám řadu let, jako kolegu i vzácného přítele. Bez přehánění mohu říct, že je to skromný a pracovitý člověk s obrovským přehledem, schopností naslouchat a hledat věcná řešení. I proto do Senátu jednoznačně patří.
Jiří Hrabě
ředitel Elpida o.p.s. a šéfredaktor časopisu Vital
Bob Fliedr je člověk s bohatými životními zkušenostmi, který stojí nohama pevně na zemi a není odtržen od reality každodenního života, jak tomu je u většiny současných politiků. Jsem přesvědčen, že jako jeden z mála dokáže dobře hájit zájmy „svých“ občanů, ale také zájmy „svých“ obcí a měst. Česká politika a český národ, více než kdy předtím, potřebují lidi jako je právě on.
Jan Macháček
starosta Proseče
Bob Fliedr senátorem? Dobrá volba. Jeho životní a bohaté profesní zkušenosti, jasný postoj k minulosti i otázkám aktuálním, navíc znalost regionu a ochota naslouchat a pomáhat druhým. To vše doplněno čirou lidskostí, skromností a vstřícností = moje podpora jeho kandidatury.
Josef Abraham
starosta Cerekvice nad Loučnou
Podporuji kandidaturu Boba Fliedra do Senátu, vzdělaného člověka s širokým přehledem, který svým životním příběhem dokladuje smysl pro spravedlnost a schopnost pomáhat potřebným. Vím, že by práci v Senátu vykonával velice odpovědně. Prosím, dejte mu svůj hlas ve volbách, tenhle člověk vás jako politik nezklame.
Zuzana Roithová
politička, bývalá poslankyně Evropského parlamentu a ministryně zdravotnictví
Jsem rád, že se Bob Fliedr rozhodl kandidovat v našem volebním obvodu. Kdykoliv jsme se potkali, měl živý zájem o lidi, o naši oblast, je to člověk, který umí naslouchat. Když hovoří o senátorovi jako služebníkovi starostů, naplňuje mne to velkou nadějí. Věřím, že jeho osobnost může našemu regionu pomoci a může naplnit smysl práce senátora.
Jan Janypka
starosta Strakova
Bob Fliedr je kandidát na senátora, kterého zajímá problematika menších měst a obcí, zejména našeho regionu. Proto jej podporuji. Věřím, že se našimi podněty bude v Senátu intenzivně zabývat a pomůže nám v Praze otevírat ty správné dveře.
Dušan Pávek
starosta Jevíčka
Boba Fliedra jsem poprvé výrazně zaznamenal počátkem 90. let jako šéfredaktora Magazínu AD, který se nebojácně a inteligentně pouštěl do reflexe rozličných palčivých témat, které se především týkaly mladé generace. Později, v roce 1997, jsme se osobně seznámili a sešli jako novináři, kteří pro svá média referovali o soudním přelíčení s estébákem Ladislavem Máchou, spoluvrahem číhošťského kněze Josefa Toufara. A tehdy jsem se dozvěděl, že Bob Fliedr má hluboké kořeny na Vysočině, v Poličce a okolí, což je kraj neokázalý, ale čímsi pevný. Rodnému kraji kolem Poličky, Litomyšle a Svitav teď Bob Fliedr nabízí svoji energii, rozhodnost a zkušenosti, aby jej zastupoval a hájil v Senátu. Je to dobrá zpráva pro české politické prostředí i pro obyvatele senátního obvodu, za který chce Bob Fliedr kandidovat. Jako rodák a obyvatel Vysočiny jej podporuji a cením si toho, že se rozhodl s mužnou odpovědností vstoupit do politiky.
Miloš Doležal
spisovatel a obyvatel Vysočiny
Již od mládí, kdy jsme spolu tajně studovali teologii, mne Bob zaujal svěžestí a bystrostí svého myšlení, a rychle se stal mým celoživotně blízkým člověkem, přítelem. Jeho bohatá životní zkušenost, profesní rozhled, zájem o mladé lidi, orientace ve společenských tématech i jeho morální kredit v mých očích dokonale naplňují představu o senátorovi.
Ladislav Heryán
salesián, teolog, pedagog a spisovatel