Proč kandiduji

Home / Proč kandiduji

Vážení spoluobčané,

proč kandiduji do Senátu? A proč právě ve volebním obvodu č. 50 – Svitavy? Své vlasti bych rád aspoň trochu pomohl v ne zcela hladkém návratu do první ligy evropských zemí a svému rodnému kraji k tomu, aby se stal výkladní skříní mé vlasti.

Jsem v letech, kdy už mám určité zkušenosti a zároveň dost sil, abych byl jaksi kvalifikovaně platný obci. Senátní službu cítím jako výzvu. Také jako možnost navázat na práci svých předků, po staletí spojených s krajem kolem Poličky, Svitav a Litomyšle. Byli mezi nimi šikovní řemeslníci, kronikáři, sedláci a také bojovníci za svobodu (legionáři).

Kus života jsem prožil ve svém volebním obvodu a kus života v Praze. Považuji to za šťastnou kombinaci pro práci senátora. Vím, na které dveře v hlavním městě zaklepat, když je třeba něco prosadit nebo řešit nějaký problém. Senátor, služebník starostů svého obvodu, by měl být dobrým otvíračem důležitých dveří.

Roky jsem zasvětil práci pro děti. Chci jim pomáhat v rozvoji i jako senátor. Těžko přitom stát na straně dětí, a nechránit rodinu. Na stmelených a život vyzařujících rodinách závisí zdraví obecních a městských komunit. Z nich pak roste funkční a hrdý stát. Stát, který podporuje slabé a různě znevýhodněné, nehází klacky pod nohy drobným farmářům a podnikatelům, investuje do vědy a výzkumu, drží prst na tepu doby v zavádění nových technologií, dokáže zajišťovat kvalitní lékařskou péči nebo třeba dobře odměňovat dobré učitele.

Znepokojuje mě, že čeští politici málokdy myslí dál než čtyři roky dopředu. Že jim chybí základní perspektiva, na které by se shodli demokraté odleva doprava a ctili ji bez ohledu na výsledky voleb. Mojí vizí je dlouhodobě prosperující Česká republika, klíč k prosperitě vidím ve svobodném, zodpovědném a tvořivém občanovi. Cestu k prosperitě v rozvoji demokracie a v aktivním zapojování Čechů, Moravanů a Slezanů do života Evropské unie. Součástí mé vize je silná, bezpečná a ekonomicky konkurenceschopná Evropa. Evropa, která v rámci integrální ekologie chrání životní prostředí a podporuje globální péči o planetu Zemi, náš společný domov.

Kandiduji jako nestraník za KDU-ČSL a hnutí STAN. Uděláte mi radost, když 5. a 6. října přijdete k volbám.

Váš volební Fliedr