Program

Home / Program

Rozvoj regionu

Doprava – Zdravotnictví – Rychlý internet

Doprava

Budu podporovat rychlé dokončení stavby dálnice D35, urychlení prací na projektu dálnice D43 a výstavbu obchvatů měst. Dopravu vnímám jako největší problém jihovýchodní části Pardubického kraje. Závisí na ní zájem investorů, a tím i míra nezaměstnanosti v kraji. Jako senátor se proto hodlám ve svém volebním obvodu prioritně věnovat právě dopravě.

Zdravotnictví

Staří lékaři ukončují svoji praxi, mladí nepřicházejí. Kvalitní lékařská péče se lidem vzdaluje. Budu usilovat o to, aby dobří doktoři byli pacientům dostupní ve všech koutech regionu.

Rychlý internet

Vylidňování venkova je smutný trend současnosti. Zastavit ho může – vedle účinnější podpory drobných zemědělců a živnostníků – zavedení rychlého internetu, „dálnice 21. století“. Aby byl rychlý internet zaveden rychle, potřebovali bychom pružnější státní správu. O obé se chci zasazovat z pozice senátora.


Rozvoj státu

Bezpečí – Rodina – Nezávislá média

Bezpečí

Svět se rychle mění a s ním i hrozby, kterým čelíme. S některými z nich se jen těžko popasujeme sami, klíčová je pro nás spolupráce se spojenci. Jako senátor se budu zasazovat o to, abychom byli pro své spojence věrohodnými partnery. Abychom byli aktivní v řešení mezinárodních krizí a konfliktů. Aby náš hlas byl slyšet v nejvyšších patrech Evropské unie a všude tam, kde se dělají důležitá rozhodnutí. A taky o to, abychom více hledali konsenzus mezi sebou. Největší hrozbou pro naši bezpečnost jsme možná my sami, naše stále více polarizovaná společnost.

Rodina

Kus života jsem zasvětil práci pro děti. Není smutnější pohled než pohled na smutné dítě. Děti, které vyrůstají v harmonických rodinách, mívají většinou radostné oči. Jako senátor se budu zasazovat o to, aby stát rodinám pomáhal, jak jen to je možné. Aby neházel klacky pod nohy těm, kteří se chtějí své rodině naplno věnovat, ale naopak dokázal více než dosud ocenit jejich přínos pro společnost.

Nezávislá média

Jako bývalý novinář dokážu docenit význam nezávislých médií pro kvalitu demokracie v zemi. Z působení v České televizi vím, jak fungují veřejnoprávní média a vím i něco o různých tlacích, kterým čelily a čelí. Jako senátor budu usilovně hájit nezávislost veřejnoprávních médií v České republice a napomáhat jejich rozvoji.

Z následujících videí se dozvíte, jakým stylem chci jako senátor pracovat.