Proseč – vysazení Stromu Olgy Havlové

Home / Bylo / Proseč – vysazení Stromu Olgy Havlové

Dnes jsme v Proseči vysadili Strom Olgy Havlové. Lípa, roub památné Lukasovy lípy, je jedním z 85 stromů, vysazených k nedožitým pětaosmdesátinám manželky prvního českého prezidenta. Olga Havlová ráda pomáhala handicapovaným. Bylo jí dobře mezi lidmi, kteří si na nic nehráli. Do srdcí současníků se zapsala jako žena dobré vůle. Kéž Strom Olgy Havlové tento její odkaz dlouho připomíná.